Výkup lesů a dřeva

 

Chcete prodat les nebo dřevo z těžby?

Provádíme výkup dřeva přímo na stojato v lese nebo na odvozním místě za zajímavé ceny.

V okruhu 80 km od J. Hradce vykoupíme dřevo z těžby nebo vykupujeme celý les. Máme zájem i o lesy napadené kůrovcem, případně vytěžené lesy. Především se jedná o Jižní Čechy a Vysočinu.
Kontaktujte nás zcela nezávazně, zdarma vypracujeme nabídku.
Vykupujeme i lesy se zástavou nebo s rozhodnutím o exekuci na Vašem listu vlastnictví. Jsme ochotni jednat s exekutorem a Váš problém Vám pomoci vyřešit.

Oblast výkupu

A co Vám nabízíme?

Provedeme probírkovou i mýtní těžbu, zpracování kalamitního dřeva, odstranění nežádoucích dřevin, odkoupíme od Vás výhodně les.

Chci více informací


Při výkupu dřeva zdarma zajistíme nakládku a odvoz vytěženého dřeva. Abychom ještě více snížili Vaše náklady, zajistíme i tzv. štěpkování klestu zbylého po těžbě. Při těžbě, skládkování dřeva a odvozu se vždy snažíme maximálně ušetřit okolní porosty a lesní cesty. Zajistíme všechny administrativní záležitosti, případně i záležitosti majetko-právního charakteru. Dokážeme Vám poradit při stanovení kupní ceny. Zdarma zpracujeme kupní smlouvu, a to vše bez zbytečného placení provize realitní kanceláři. Nabízíme daňové poradenství – pomůžeme Vám snížit daň z příjmu při prodeji dřeva.

Zavřít


Jakou formou vykupujeme?

 • Výkup dřeva na stojato (na pni) - jedná se o takový výkup dřeva, při kterém zajistíme sami těžbu dřeva, manipulaci a následný výkup.
 • Výkup dřeva na odvozním místěmajitel lesa si sám zajistí těžbu dřeva, my následně vykoupíme dřevo připravené na skládkách.
 • Vyčištění od nežádoucích dřevin - zdarma vyčistíme les, okolí cest, rybníků, vodních toků a mezí od nežádoucích dřevin, především od listnatých stromů (dub, buk, habr, olše, bříza).
 • Výkup lesa - při tomto výkupu kupujeme nejenom les, ale i pozemek pod lesním porostem. Garantujeme Vám vysoký zisk z vytěženého lesa. Především, pokud vykupujeme „Na stojato“. Protože známe požadavky našich konečných odběratelů, už při kácení dřevo manipulujeme a třídíme. Tím je možné samozřejmě zisk z těžby dřeva zvýšit.

 • Chci více informací


  Vždy sepisujeme předem kupní smlouvu na výkup dřeva, ve které se s Vámi domluvíme na výkupních cenách. Ceny jsou vždy uvedeny za jednotlivé kvalitativní třídy, nikdy nenabízíme jednotnou cenu za všechno vytěžené dřevo. Takováto cena je totiž pro Vás, jako majitele lesa, velice nevýhodná. Po těžbě zajistíme zdarma úklid klestu.
  Při výkupu lesa postupujeme tak, že si nejprve prohlédneme dokumentaci k lesu – LHP (lesní hospodářský plán), LHO (lesní hospodářská osnova), porostovou mapu, případné znalecký posudek, který můžete mít k dispozici. Poté si přijedeme les osobně prohlédnout. Nabídneme cenu, za kterou jsme ochotni les koupit a pokud se domluvíme, zajistíme zdarma vypracování kupní smlouvy a návrh na vklad na katastr nemovitostí.
  "Při podpisu smlouvy Vám peníze vyplatíme HOTOVĚ!"
  Vykupujeme i lesy se zástavou nebo s rozhodnutím o exekuci na Vašem listu vlastnictví. Jsme ochotni jednat s exekutorem a Váš problém Vám pomoci vyřešit.

  Zavřít